Archív

Registrácia

Záujemcovia o sprostredkovanie práce opatrovateľ(ka) sa môžu zaregistrovať do databázy uchádzačov pomocou nasledovného formulára:

Bewerbungsformular JC Betreuerin – formát doc

Bewerbungsformular JC Betreuerin – formát pdf

Vyplnený formulár zašlite e-mailom na našu adresu jobcontactsk@gmail.com, alebo poštou na adresu JOB CONTACT, s.r.o., Štefánikova tr. 9, 949 01 Nitra.