Archív

O nás

Spoločnosť JOB CONTACT, s.r.o. bola založená v roku 2012 so zámerom podnikať v oblasti sprostredkovania práce, hlavne do zahraničia. Podnetom pre založenie bola priama konfrontácia s dopytom po pracovnej sile z východnej Európy do zahraničia (a na druhej strane nedostatok pracovných príležitostí na Slovensku). Naším úmyslom je sprostredkovať prácu za podmienok ustanovených zákonom NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to do Rakúska, Nemecka, ale aj do ostatných štátov Európy.

Chceme ponúkať ľahko dostupné pracovné miesta pre väčšinu Slovákov, nechceme sa zameriavať na špecifické, úzko ohraničené skupiny so špecifickým vzdelaním. Práve naopak, veď už len skutočnosť, že uchádzači musia ovládať cudzí jazyk na komunikatívnej úrovni je pre väčšinu dostatočne vysokou výzvou. Ide o oblasť zdravotníctva a starostlivosti o starých a chorých ľudí, služby pre domácnosť a rodinu, ďalej oblasti stavebníctva, strojárstva, hoteliérstva, reštaurácií, potravinárskeho priemyslu, poľnohospodárstva a rôzne pracovné miesta vo výrobnej sfére.

                                                                                                 ruky3.jpg